Sportlight

Klaar om nieuwe sporters aan te trekken?

Volwassen sporters ervaren meer en meer drempels die samenhangen met een "traditioneel" lidmaatschap van een sportclub: "Ik kan me niet vastpinnen op het vaste trainingsmoment", "Ik kan geen blijvend engagement aangaan t.o.v. de club", "Ik sport liever op een moment dat mij past", enz.

"Sportclubs zouden soms door kleine, subtiele aanpassingen in hun bestaande sportaanbod een nieuwe generatie potentiële sporters kunnen aantrekken." Heeft jouw club al eens nagedacht over hoe ze het sportaanbod kan verlichten en zo nieuwe leden kan bereiken?

>> Klik hier voor meer achtergrondinformatie

Wat kan onze club doen?

Naar een flexibel sportaanbod

Clubs met een flexibel sportaanbod spelen met gerichte ingrepen in op o.a. hoe, wanneer en waar hun leden kunnen komen sporten. Op die manier kunnen ze het aantal potentiële sporters voor hun club vergroten.

Vb. 1: Een turnclub geeft eenzelfde les conditietraining aan dames op 2 verschillende momenten in de week. Zo kunnen de leden zelf kiezen wanneer het hen beste uitkomt.

Vb. 2: Een dansclub vraagt een basislidgeld + voegt een beurtenkaart in. Zo betalen de leden een lesgeld per gevolgde les en heeft het dus geen financiële consequenties als ze een keer niet kunnen komen.

 

Naar een uitbreiding met gezondheidssporten

Clubs die hun bestaande sportaanbod uitbreiden met zogenaamde "gezondheidssporten" (bv. wandelen, lopen, fietsen, zwemmen,...) zetten in op laagdrempelige sportbeoefening met een focus op gezondheid en sociaal contact.

Vb. 1: Een zwemclub stelt tijdens de zwemles van de kinderen 1 baan voor de ouders ter beschikking. Ouders kunnen vrij zwemmen tijdens het uurtje dat hun kind zwemles volgt.

Vb. 2: Ouders kunnen meedoen aan een looptraining van een joggingclub terwijl hun kind een les Multimove volgt georganiseerd door de gemeente.

 

Laat ons weten...

- Onderneemt jouw club al actie om een meer vrijblijvend sportaanbod voor volwassenen te ontwikkelen?

- Of lijkt het je wat om je bestaande sportaanbod te vernieuwen om meer potentiële leden aan te spreken?

>> Laat het ons weten, wij zijn erg benieuwd! Klik hier

 

Over Sportlight

Sportlight is een project van Sporta-federatie. Met Sportlight wil Sporta haar clubs motiveren en ondersteunen om sport op een lichte, laagdrempelige, aantrekkelijke, eigentijdse en innovatieve manier te organiseren. Op deze manier zijn clubs gewapend tegen de veranderende maatschappelijke trends die zich ook op sportief vlak laten voelen.