Sport(a-)manieren 5 + 6: vervul je voorbeeldfunctie + respecteer beslissingen

Trainer - Vervul je voorbeeldfunctie

Als trainer of coach vervul je een voorbeeldfunctie voor je sporters. Ze kijken naar je op en zullen - vaak onbewust - bepaalde gedragingen of uitdrukkingen van je overnemen. Gedraag je hoe je zelf wil dat jouw trainingsgroep zich gedraagt. Een enthousiaste trainer of coach zal automatisch meer enthousiaste toehoorders rond zich hebben. Heb je toch eens een mindere dag, probeer die dan niet uit te werken op je sporters.

Bvb. Danslerares Katrien staat elke danstraining te lachen en te glunderen voor haar groep en haar enthousiasme werkt zeer aanstekelijk. Haar dansers komen binnen en verlaten het lokaal elke les met een glimlach. Tijdens de jaarlijkse dansshow werken ze hun routine met de glimlach af. Niet omdat hen dat gevraagd is, maar omdat ze dat elke les zo gezien hebben en er gewoon massa's plezier in hebben.

Club en entourage - respecteer beslissingen van scheidsrechters en trainers

Wees maar gerust dat je het als ouder, supporter en bestuurslid regelmatig oneens zal zijn met wat een scheidsrechter, jurylid of een trainer beslist. Toch is het dan de kunst om je daar overheen te zetten. Je zal zien: als jij het kan, zullen de sporters het ook doen. De coach, ref of jury zal bovendien waardering voelen en dat heeft dan weer een gunstig effect op hun zelfvertrouwen.

Bvb. Tijdens een belangrijk punt beslist een volleybalscheidsrechter dat de bal out was. De ouders en supporters zagen dat anders, zijn gefrustreerd om het verloren punt, maar uit respect voor de ref ventileren ze hun frustratie niet of doen dat op een 'fatsoenlijke' manier. Ze beseffen dat een bal die net wel of net niet binnen is nu eenmaal altijd discutabel zal zijn en dat het de taak van de scheids is de beslissing te nemen.