Sport(a-)manier 1 en 2

Sporters - Sport eerlijk en clean

Dopinggebruik is oneerlijk en schadelijk voor zowel je gezondheid als je sport in het algemeen. Blijf er dus gewoon af en zie er gerust op toe dat ook je medesporters zich van doping distantiëren. Meer info over antidoping vind je hier.

Voorts heeft elke sport zijn reglement. Dat is er voor een reden, want als iedereen er een eigen interpretatie op nahoudt, draait het gegarandeerd in de soep. Zorg er dus als sporter voor de je de regels toepast en eerbiedigt. Eerlijk duurt het langst.

Vb.: een voetballer scoort, maar gebruikt hiervoor zijn hand. De scheidsrechter, mede- en tegenspelers zien het niet, maar de voetballer geeft eerlijk aan dat deze goal ongeldig is.

Vb.: tijdens een volleybalwedstrijd gaat de bal nipt uit. Hoewel de spelers in het heetst van de strijd de scheidsechter zouden willen overtuigen dat de bal binnen was, doen ze dit niet en geven ze eerlijk toe.

Trainer - Mijd agressie en bestrijd pesten

Eén van de taken als trainer is agressief gedrag van je sporters ontmoedigen en pestgedrag van het veld, uit de kleedkamer en de kantine weren. Kies als trainer geen partij bij pestgedrag en sta in voor de zorg en nazorg van alle betrokkenen.

Vb.: trainer Jef van de tafeltennisclub heeft een effectieve manier gevonden om pesten tegen te gaan. Tijdens de eerste training van het seizoen roept hij al zijn spelers bij elkaar. In groep overlopen ze het antipestcharter van de club, wisselen per antipestmaatregel van idee en wanneer iedereen weet wat de maatregel inhoudt, zet elke speler zijn/haar handtekening onder het charter.