Aanpassing activiteiten en dienstverlening n.a.v. Covid-19

 

LEES HET LAATSTE CORONANIEUWS OP ONZE PAGINA: www.sportafederatie.be/corona

Update 30 juli 21u00

De communicatie na de Veiligheidsraad van 27/7 heeft voor heel wat verwarring gezorgd binnen de sportsector. Intussen werden de onduidelijkheden uitgeklaard. Aan de maatregelen voor de sport verandert op zich niet zo veel t.o.v. de laatste fase die van start ging op 1 juli. Wel voegt de Vlaamse sportsector extra adviezen toe, gelden er voor de provincie Antwerpen striktere maatregelen en kunnen er ook lokaal strengere regels opgelegd worden.
Daarnaast formuleerden Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) en de Sport en Keuringsartsen (SKA) nieuwe adviezen rond sporten tijdens de tweede coronagolf.
We zetten in onze nieuwsbrief update maatregelen corona alle maatregelen en adviezen op een rijtje. 

 

Update 29 juli 11u00

- Stopzetting tenniscompetitie - bericht
 
- Van zodra er meer duidelijkheid is over de verdere regelgeving in de sportsector brengen we jullie op de hoogte.
 

Update 24 juli 13u30

Naar aanleiding van de toenemende besmettingscijfers worden er in de komende periode geen verdere versoepelingen doorgevoerd. Wat dit voor de sportsector betekent en welke bijkomende maatregelen van toepassing zijn, lees je in deze nieuwsbrief update maatregelen corona.

Meer info op www.sportafederatie.be/corona

 

Update 30 juni 22u30

Vanaf woensdag 1 juli worden de maatregelen in de sportsector verder versoepeld. Lees in de nieuwsbrief update maatregelen corona:

- wat toegelaten is vanaf 1 juli

- welke richtlijnen je als  club, sporter, trainer,... moet volgen

- welke voorwaarden gelden bij de organisatie van evenementen

- welke financiële steun er voor sportclubs voorzien werd via het noodfonds

Meer info op www.sportafederatie.be/corona

 

Update 5 juni 18u00

Vanaf maandag 8 juni is er op sportief vlak terug wat meer toegelaten. Lees in de nieuwsbrief update maatregelen corona:

- welke versoepelingen er van kracht gaan

- onder welke omstandigheden horeca verbonden aan je sportclub terug kan openen

- welke verdere versoepelingen vanaf 1 juli gepland staan.

Meer info op www.sportafederatie.be/corona

 

Update 18 mei 16u00

Vanaf vandaag zijn er in de georganiseerde sportbeoefening verdere versoepelingen van kracht. Lees in de nieuwsbrief update maatregelen corona (18 mei 2020):

- wat toegelaten is vanaf 18 mei

- welke richtlijnen en gedragscodes er gelden voor specifieke doelgroepen als de sporter, de club, de trainer, de vrijwilligers enz.

Meer info op www.sportafederatie.be/corona

 

Update 13 mei 16u30

De veiligheidsraad heeft vandaag (13/05/2020) beslist dat reguliere sportclubs vanaf maandag 18 mei hun groepstrainingen en lessen in open lucht mogen hervatten. Dit kan enkel in aanwezigheid van een trainer of coach en met maximum 20 personen.

Alle veiligheidsmaatregelen inzake social distance en hygiëne
moeten nog steeds gerespecteerd worden om de veiligheid te kunnen garanderen.

Daarnaast zullen sportevenementen al zeker verboden zijn tot 30 juni. Ook voor de zomerkampen is het nog wachten op meer nieuws.

Over eventuele volgende fases werd nog geen uitspraak gedaan. Voorlopig plant de nationale veiligheidsraad géén volgende stappen voor 8 juni.

Een update van de specifieke richtlijnen voor Sporta-clubs volgt spoedig via een nieuwsbericht en op https://www.sportafederatie.be/corona

 

Update 30 april 17u

Lees in de nieuwsbrief update maatregelen Corona (30 april 2020):

- Richtlijnen voor de heropstart van jouw club vanaf 4 mei 2020

- Samenvattende visuals met richtlijnen voor clubs en sporters van toepassing vanaf 4 mei 2020

- Handige visuals en templates om je club coronaproof te maken

Meer info op www.sportafederatie.be/corona

 

Update 27 april 18u

Lees in de nieuwsbrief update maatregelen Corona (27 april 2020):

- Een update van de huidige situatie
Vrijdag (24/04/2020) werd door de overheid de exitstrategie uit de coronacrisis bepaald. Graag vertalen we de genomen maatregelen naar de zaken die van toepassing zijn voor de sportsector.

- Praktische hulp voor jouw club

Ontdek in de nieuwsbrief enkele interessante en handige hulpmiddelen voor jouw club in corona-tijden.

 

Update 16 april  8u

- Huidige situatie
Gisteren (15/04/2020) werd door de overheid aangekondigd dat de huidige inperkingsmaatregelen gelden tot en met zondag 3 mei 2020. Er is nog geen sprake van enige versoepeling van de basismaatregelen.
Voor sportclubs wil dit zeggen dat de clubactiviteiten voorlopig niet hervat kunnen worden voor 4 mei.
Dit betekent ook dat ons kantoor alvast gesloten blijft tot die datum. Onze medewerkers zijn in tussentijd nog steeds bereikbaar via e-mail of telefoon (zie onder).

Tot 31 augustus mogen er ook geen massa-evenementen georganiseerd worden. Voor meer informatie rond de definitie en deelnemersaantallen van massa-evenementen wachten we verder af.

- Compensatiemaatregelen
Aangezien de financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties meer en meer duidelijk begint te worden, heeft Sport Vlaanderen een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden: zie Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties. In de tabel vind je naast basisinformatie (compensatiemaatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

- Bijkomende info
We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en verwijzen voor bijkomende info graag door naar:

 

Update 9 april 13u

Ons kantoor, en bij uitbreiding het hele Coveliersgebouw te Berchem is gesloten tot en met 19.

Om onze dienstverlening te blijven garanderen zetten we volop in op telewerken. Sporta-medewerkers zijn elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar per mail via de gekende e-mailadressen en telefonisch op deze NIEUWE telefoonnummers .
De briefwisseling en de verzekeringsaangiftes per post zullen met enige vertraging verwerkt worden. Gebruik dus bij voorkeur extranet of mail je ingescande aangifteformulier om een sportongeval door te geven.

Verder zijn al onze activiteiten geannuleerd tot 30 april. Momenteel is er nog geen zekerheid rond het verlengen van deze termijn, maar de gymwedstrijd op 10/5 en het badmintontornooi op 30/5 gaan alvast niet door. Voor alle andere activiteiten wachten we verdere richtlijnen van de veiligheidsraad af

 

Update 20 maart 10u

Dienstverlening Sporta-federatie

Ons kantoor, en bij uitbreiding het hele Coveliersgebouw te Berchem is gesloten tot en met 5 april.
Om onze dienstverlening te blijven garanderen zetten we volop in op telewerken.
Sporta-medewerkers zijn elke werkdag tijdens de kantooruren bereikbaar per mail via de gekende e-mailadressen en telefonisch op deze NIEUWE telefoonnummers .
De briefwisseling en de verzekeringsaangiftes per post zullen met enige vertraging verwerkt worden. Gebruik dus bij voorkeur extranet of mail je ingescande aangifteformulier om een sportongeval door te geven.

Lees dit en nog meer updates in deze nieuwsbrief die we vandaag uitstuurden naar onze clubbestuurders en trainers. 

Update 18 maart 10u

Sportieve activiteiten

De Nationale veiligheidsraad heeft op 17 maart besloten om de bestaande maatregelen te versterken.
Voor de sport betekent dit dat nog steeds ALLE georganiseerde sportieve activiteiten verboden zijn, alvast tot 5 april.

Fysieke activiteit in de buitenlucht is WEL toegelaten, het is zelfs aangeraden. Je doet dat best alleen, maar het mag ook in gezinsverband of met één vriend of vriendin, indien je de afstand van 1,5m kan bewaren. 

Weet dat alle Sporta-leden ook individueel verzekerd zijn voor sportongevallen wanneer zij wandelen, fietsen, lopen, fitnessen, zwemmen, rolschaatsen of yoga uitoefenen.
Zo kunnen zij ook buiten het sportclubgebeuren met een gerust hart werken aan hun fysieke en mentale gezondheid.

Dienstverlening Sporta-federatie

Omdat al onze medewerkers momenteel zijn aangewezen op telewerk is onze telefonische bereikbaarheid tijdelijk beperkt.

Voor dringende vragen kan je terecht op het algemene nummer 03/361 53 40 (NIEUW!).
Voor andere zaken vragen wij om zo veel als mogelijk per email contact op te nemen.
De briefwisseling en verzekeringsaangiften per post zullen met enige vertraging verwerkt worden.
Wij stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk te antwoorden en onze service te blijven garanderen. 

Update 13 maart 8u

De Nationale veiligheidsraad besliste gisteren om de huidige maatregelen te versterken. 
Voor de sportsector houdt dit in dat ALLE sportieve activiteiten, ongeacht hun grootte, worden geannuleerd vanaf 13 maart middernacht tot en met 3 april.
Dit geldt zowel voor de door Sporta georganiseerde activiteiten als voor alle clubtrainingen en - activiteiten.

https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/12/fase-2-gehandhaafd-overgang-naar-de-federale-fase-en-bijkomende-maatregelen/

Wat betekent dit voor de Sporta-activiteiten?

Volleybal: Alle competitie- en bekerwedstrijden geannuleerd tot en met 3 april

Tafeltennis: Alle competitiewedstrijden en tornooien geannuleerd tot en met 3 april

Badminton: Tornooi 21/03 geannuleerd

Gymnastiek: Acrogymwedstrijd 29 maart wordt geannuleerd

Zwemmen: Lentecriterium: geannuleerd

Jogging: organisatoren van Sportaruns dienen hun jogging te annuleren

Tennis: Winterpoule wedstijden van 15/03, 22/03 en 29/03 worden geannuleerd.

Basketbal: Wedstrijden veteranen worden geannuleerd

Bewegingsschool:  Lessen van 15/03 en 29/03 worden geannuleerd

Bijscholingen: worden geannuleerd

 

Update 12 maart 15.30u

Sporta-federatie volgt de beslissing van minister van sport Ben Weyts omtrent de annulatie van alle sportevenementen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Voor Sporta houdt dit in dat al haar competities, tornooien en wedstrijden niet zullen doorgaan. Dit al zeker tot 31 maart. We vragen onze Sporta clubs om deze richtlijnen ook op te volgen. Omtrent reguliere sportbeoefening blijven onze aanbevelingen van 12 maart 14u van kracht. 

Update 12 maart 14u

Om een gegronde beslissing over het al of niet annuleren van onze sportactiviteiten te nemen, volgen we de situatie en de ontwikkelingen nauwlettend op. In overleg met de medische adviescommissie van Sporta zijn we alvast van oordeel dat sportbeoefening de gezondheid bevordert en we bijgevolg mensen moeten blijven stimuleren om op een verantwoorde wijze te sporten. Gezien de heersende ongerustheid en de onduidelijkheid over de corona-epidemie lijkt het echter aangewezen om de nodige richtlijnen in acht te nemen. Hiervoor verwijzen we naar een speciale site van de Belgische overheid: www.info-coronavirus.be/nl.

Om de juiste inschatting te kunnen maken, acht Sporta het nodig zich te beroepen op de medische expertise en objectieve informatie. Vandaar dat we nauwgezet de standpunten van de overheid op de voet volgen. In de loop van de namiddag zal naar verluidt een eerste officieel communiqué van overheidswege over sportbeoefening worden verspreid. We brengen u meteen op de hoogte.

Wat we wel met zekerheid kunnen bevestigen, is dat het nieuwe virus gevaar inhoudt voor mensen die ouder zijn of een sterk verlaagde weerstand hebben. Kinderen en jongeren vormen geen risicogroep, maar contacten met kwetsbare groepen dienen te worden vermeden. Dit basisprincipe indachtig, is het dus aangewezen om evenementen waarop veel mensen samenkomen te cancelen en contacten tussen een mogelijk besmette persoon en gezonde personen te vermijden.

Wat betekent dit voor de Sporta-activiteiten?

Volleybal: Alle competitie- en bekerwedstrijden geannuleerd tot en met 31 maart

Tafeltennis: Alle competitiewedstrijden en tornooien geannuleerd tot en met 31 maart

Badminton: Tornooi 21/03 geannuleerd

Gymnastiek: Acrogymwedstrijd 29 maart wordt geannuleerd

Zwemmen: Beslissing rond Lentecriterium van 05/04 volgt later

Jogging: Sportaruns in open lucht kunnen tot nader order doorgaan. Elke organisator wordt geacht de overheidsmaatregelen na te leven en kan zelf beslissen of de wedstrijd al dan niet kan plaatsvinden.

Tennis: Winterpoule wedstijden van 15/03, 22/03 en 29/03 worden geannuleerd.

Basketbal: Wedstrijden veteranen worden geannuleerd

Bewegingsschool:  Lessen van 15/03 en 29/03 worden geannuleerd

Bijscholingen: Gaan tot nader orde door

Welke richtlijnen suggereert de medische commissie van Sporta voor de Sporta-clubs en -leden?

  • Samenbrengen van verschillende leeftijdscategorieën is te vermijden. Schrap daarom activiteiten als clubfeesten, toonmomenten en opendeurdagen.
  • Vermijd drukke kantines en kleedkamers.
  • Raad ouders aan om kinderen in de sportclub niet door personen uit de risicogroep te laten brengen of op te halen.
  • Blijf de voorzorgsmaatregelen nauwlettend toepassen (zie afbeelding).
  • Sport niet en ga ook niet naar sport kijken als je ziek bent. Sporters moeten na koorts evenveel dagen rusten als de periode dat ze koorts hebben gehad.
  • Drink niet van elkaars drinkbus.
  • Plan geen (sport)activiteiten in (buitenlandse) risicogebieden
  • Contactsporten (zoals vechtsporten) vormen een hoger risco en worden afgeraden.
  • En -last but not least- zoek indien mogelijk alternatieven om de mensen op een veilige en verantwoorde manier te laten sporten. Want hoe dan ook is en blijft sportbeoefening de gezondheid bevorderen.

Hou deze website in de gaten voor nieuwe updates.