Aanvraagformulier 50% terugbetaling cursusgeld bij het behalen van een VTS-diploma

Dit aanvraagformulier maakt deel uit van de“Clubvoordelengids”.

Lees hieronder eerst aandachtig de details van deze ondersteuningsvorm door alvorens het formulier verder in te vullen.

 

Details ondersteuningsvorm 50% TERUGBETALING CURSUSGELD BIJ BEHALEN VAN EEN VTS-DIPLOMA

ALGEMEEN
Sporta wil samen met haar clubs investeren in kwalitatieve sportkaderopleiding. Sporta betaalt daarvoor 50% van het totale cursusgeld terug, wanneer een lid een diploma/attest van de Vlaamse Trainersschool behaalt. Onderstaande VTS-opleidingen komen in aanmerking:

- Sporttakgerichte opleidingen: aspirant-initiator, initiator, instructeur/trainer B, trainer A.
- Aanvullende sporttakgerichte opleidingen: begeleiden van sporters met een handicap, begeleiden van sportende senioren, organiseren van recreatieve sportactiviteiten.
- Begeleidingsgerichte opleidingen: jeugdsportcoördinator,bewegingsanimator, multimovebegeleider, jogbegeleider, wegkapitein.
- Beroepsgerichte opleidingen: Hoger Redder en Duiker Redder (dus niet sportfunctionaris of zwembadcoördinator).

VEREISTEN

- De trainer/lesgever waarvoor terugbetaling van cursusgeld wordt gevraagd is op het moment van de aanvraag reglementair aangesloten bij Sporta-federatie en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in Mijn Beheer.
- Het behaalde VTS-diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club is aangesloten bij Sporta-federatie (vb: Hoger Redder voor zwemclub WEL oké – initiator basket voor gymnastiekclub NIET oké).

OPMERKINGEN

- Na controle van de bewijsstukken betaalt Sporta op het rekeningnummer van de club. Zij voert nooit rechtstreekse terugbetalingen uit op het rekeningnummer van de trainer.
- Clubs kunnen deze ondersteuning tot maximum één jaar na het behalen van het VTS-diploma aanvragen. Enkel voor recent behaalde diploma’s dus.
- Aparte afgelegde modules, die deel uitmaken van een volledige cursus, worden slechts terugbetaald als de volledige cursus werd beëindigd en het diploma werd behaald.
- Per behaald diploma kunnen clubs maar één keer terugbetaling aanvragen. Als een lid meerdere diploma’s
behaalt, kan de club wél voor elk van die diploma’s een terugbetaling vorderen.