Aanvraagformulier Joma-sporttas voor sporttechnisch gediplomeerde lesgevers/trainers

Dit aanvraagformulier maakt deel uit van de “Clubvoordelengids”.

Lees hieronder eerst aandachtig de details van deze ondersteuningsvorm door alvorens het formulier verder in te vullen.

 

Details ondersteuningsvorm JOMA-SPORTTAS VOOR SPORTTECHNISCH GEDIPLOMEERDE TRAINERS/LESGEVERS

ALGEMEEN
Sporta wil trainers/lesgevers met een sporttechnisch diploma in hun sporttak belonen. Daarom kan voor elke sporttechnisch gediplomeerde trainer/lesgever een Joma-sporttas aangevraagd worden. Volgende sporttechnische diploma's komen in aanmerking:

- Regent/bachelor LO & licentiaat/master LO (bijkomend voor de gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor Kinesitherapie & Licentiaat/master Kine.)
- De sporttakgerichte VTS-diploma’s of -attesten: aspirant initiator, initiator, instructeur/trainer B, trainer A
- De begeleidingsgerichte VTS-diploma’s: bewegingsanimator, multimovebegeleider, jogbegeleider (dus niet jeugdsportcoördinator, wegkapitein, sportfunctionaris of zwembadcoördinator).
- Het diploma Hoger Redder en Duiker Redder komt in aanmerking als dit relevant is voor de sporttak waarvoor de club aangesloten is bij Sporta.
- De vroegere getuigschriften/diploma’s afgeleverd door de Landelijke Commissie Kadervorming (LCK = voorloper van VTS dat op 1/1/1994 werd opgericht).
- Voor andere sporttechnische kwalificaties (zoals bvb. Voorturner, of de KBVB en
UEFA-getuigschriften) moet de club een individuele assimiliatie (= gelijkstelling) aanvragen bij de VTS op basis van de  assimilatietabel van de Vlaamse Trainerschool. In die gevallen aanvaardt Sporta enkel het door VTS-afgeleverde assimilatieattest! De assimilatietabel staat op https://www.sport.vlaanderen/media/4905/170628_assimilatietabel-vts.pdf

VEREISTEN
- De trainer/lesgever, waarvoor een Joma-sporttas wordt gevraagd, is op het moment van de aanvraag
reglementair aangesloten bij de Sporta-federatie en zijn/haar diplomagegevens staan correct vermeld in
Mijn Beheer.
- Het sporttechnisch diploma moet relevant zijn voor de sporttak(ken) waarvoor de club aangesloten is bij
Sporta (bvb: initiator basket voor gymnastiekclub NIET oké).

OPMERKINGEN
- Na controle van de bewijsstukken kan de Joma-sporttas afgehaald worden op het Sporta-secretariaat in
Berchem, Tongerlo of Maaseik (op afspraak).
- Clubs kunnen deze ondersteuning doorlopend aanvragen zolang de voorraad strekt.
- Elke trainer/lesgever krijgt één Joma-tas, ook al heeft hij/zij meerdere diploma’s of geeft hij/zij in meerdere
clubs training.