Aanvraagformulier pennenset voor vrijwilliger

pennenset

Dit aanvraagformulier maakt deel uit van de “Clubvoordelengids”.

Lees hieronder eerst aandachtig de details van deze ondersteuningsvorm door alvorens het formulier verder in te vullen.

 

Details ondersteuningsvorm PENNENSET VOOR VRIJWILLIGERS

ALGEMEEN
Vrijwilligers die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun sportclub zijn onbetaalbaar. Sporta-federatie voorziet een pennenset voor clubs die op gepaste wijze één of meerdere vrijwilligers voor hun jarenlange vrijwilligerswerk willen bedanken.

VEREISTEN
- De vrijwilliger, waarvoor een pennenset wordt aangevraagd, is op het moment van de aanvraag reglementair aangesloten bij Sporta-federatie.
- De vrijwilliger helpt regelmatig en onbezoldigd mee in de werking van de club.
- Een korte reactie/overzichtsfoto na uitreiking van de pennenset(s) op federatie@sporta.be wordt geapprecieerd!

OPMERKINGEN
- Na controle van het aanvraagformulier beslist Sporta-federatie over de toekenning van de pennenset.
- Na goedkeuring kan de club de pennenset afhalen op het Sporta-secretariaat in Berchem, Tongerlo, of Maaseik (op afspraak). Desgewenst kan het per post verzonden worden mits betaling van de verzendkosten.
- Per vrijwilliger kan één keer een pennenset aangevraagd worden.